Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý z nás by rád snížil svoji spotřebu i finanční náklady.

Z tohoto důvodu se skupina energetiků a ekonomů koncem roku 2006 sjednotila za účelem vzdorovat narůstající spotřebě a nákladům na energie. Energetici snižují potřebu energií na základě nových technologií, efektivním řízením spotřeby i využitím odpadních zdrojů. Ekonomové nastavují obchodní a technické podmínky odběru energií, vybírají správný způsob nákupu energií dle tytu odběratele a vytváří administrativní systém na hlídání nákladů na energie. (viz. nabídka služeb).

Můžeme říci, že jsme jedni z mála, kteří se náklady za energie komplexně zabývají po technické, právní, administrativní a cenové stránce. Operujeme v sedmi zemních Evropské unie a našimi zákazníky jsou malý i střední odběratelé energií, kteří si nemůžou dovolit vlastního energetika, ale i nadnárodní společnosti, kterým vytváříme administrativní systémy, posudky i školíme personál.

Naším cílem je vyhledávat pro naše zákazníky vhodné technické řešení pro snížení spotřeby energií, snížit cenu komodit, optimalizovat obchodně-technické podmínky a vytvořit systém na kontrolu spotřeby a nákladů za energie. Tento proces probíhá neustále a se zákazníkem jsme v kontaktu i několik let.