Fotovoltaika (FV) je velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. V Evropě by cena špičkové elektřiny z FV měla být konkurenceschopná do roku 2020. Zatímco cena elektřiny z fotovoltaiky bude i nadále klesat, cena klasicky vyráběné elektřiny se díky omezeným zdrojům bude na cenové křivce posouvat směrem nahoru.

 

– Dotační program Nová zelená úsporám
– Nezávislost na dodavateli energie.
– Cena klasicky vyráběné energie bude neustále stoupat.
– Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba.
– Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé.

 

ZPĚT

 

Dokumentace dle zákona sb. 406/200  /  Ekologická energie  /  Energetický management  /  Nákup a výkup energií   /  Provoz LDS a kogener. jednotek  /  Technické řešení  / Fotovoltaické elektrárny  / Elektromobilita a smart grid  /  Elektrické baterie   /   Úprava a recyklace vody