Provoz LDS

V rámci energetického managementu pro naše zákazníky spravujeme Lokální distribuční soustavy (LDS/MDS) za účelem generování zisku z přefakturace nákladů na elektřinu ze strany developerů na nájemníky.

Tuto službu poskytujeme pouze za podmínky nezvýšení cen elektřiny koncovým odběratelům elektřiny (nájemníkům).

 

Provoz kogeneračních jednotek

V rámci energetického managementu také pro naše zákazníky navrhneme, spravujeme a případně i financujeme projekt kogeneračních jednotek v kotelnách na zemní plyn.

Tento projekt lze uskutečnit u jakéhokoliv odběratele zemního plynu s roční spotřebou nad 2 GWh s využitím dodávek tepla a elektřiny.

 

ZPĚT

 

Dokumentace dle zákona sb. 406/200  /  Ekologická energie  /  Energetický management  /  Nákup a výkup energií   /  Provoz LDS a kogener. jednotek  /  Technické řešení  / Fotovoltaické elektrárny  / Elektromobilita a smart grid  /  Elektrické baterie   /   Úprava a recyklace vody