Pro majitele a nájemníky nemovitostí od 1.7.2015 vstoupily v platnost nové povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., v podobě zajištění dokumentů o energetické náročnosti budov a používaných technologií. Dokumenty může vystavovat pouze energetický specialista vedený u MPO.

DLAZDICE k dokumentaci_PENB-01

V  rámci spolupráce s námi Vám zajistíme:

–  kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie (§6, odst. 1 zákona),
– kontrolu provozovaných klimatizačních systémů (§6, odst. 2 zákona),
– průkazy energetické náročnosti budovy PENB (§7a),
– energetické audity (§ 9 zákona),
– energetické posudky (§ 9a zákona).

 

Názvosloví v zákoně č. 406/2000 Sb. je velice zavádějící pro laickou veřejnost a proto se často stává, že majitel či nájemník budovy si objedná jiný dokument, než který potřebuje. Doporučujeme Vám se s námi nezávazně poradit, k jakému účelu daný dokument potřebujete.

 

ZPĚT