Energetické úložiště umožňuje využívat nakumulovanou solární energii v noci, při nepříznivém počasí nebo výpadku elektrické sítě, ale také automaticky ukládat energii do baterií při levnější sazbě elektřiny. Díky tomu ušetříte až 80% nákladů a získáte skvělý pocit z využívání přírodních zdrojů energie a ochrany životního prostředí.

 

Bateriové úložiště ukládá energii například z fotovoltaických panelů, nebo v době levné energie, kdy ji domácnost má k dispozici více než je schopna spotřebovávat. Energie je v úložišti akumulována a je možno ji využít v čase, kdy fotovoltaická elektrárna energii neprodukuje, nebo ji domácnost nevyužívá.

 

Ráno a večer, kdy je spotřeba v domácnosti většinou vysoká, ale slunce svítí málo a panely nedodávají dostatek elektřiny, je možno využívat energii nashromážděnou v úložišti z předešlého dne. V průběhu dne se baterie v úložišti opět dobijí.

 

ZPĚT

 

Dokumentace dle zákona sb. 406/200  /  Ekologická energie  /  Energetický management  /  Nákup a výkup energií   /  Provoz LDS a kogener. jednotek  /  Technické řešení  / Fotovoltaické elektrárny  / Elektromobilita a smart grid  /  Elektrické baterie   /   Úprava a recyklace vody