V rámci energetického managementu provedeme technickou, ekonomickou, administrativní a právní analýzu, ve které navrhneme možné úspory na nákladech za energie a správu energetického hospodářství. V průběhu zavádění energetického managementu provádíme kontroling, tak aby byly úsporná opatření co nejefektivnější.

V technické části analýzy se zabýváme návrhem regulace stávajícího energetického hospodářství, případně navržením koncepce nového energetického hospodářství vč. výpočtů ROI v návaznosti na životnost a provoz objektů. V ekonomické části se zabýváme náklady na energie, energetickým hospodářstvím a údržbou, tak aby veškeré činnosti měli nejefektivnější přínos pro zákazníka a stály na právním podkladu pro případné řešení sporů a reklamací. Všechny uvedené analýzy jsou administrativně velmi náročné. Za zákazníka zajišťujeme veškerou agendu (příprava dokumentů, komunikace s techniky i energetickými společnostmi.)

 

Postup energetického managementu

– MONTRAVEL provede prohlídku poboček a veškeré dokumentace,

– MONTRAVEL vyhotoví studii s návrhem úspor,

– MONTRAVEL a zákazník se dohodnou na postupu realizace navržených úspor,

– realizace úsporných opatření,

– MONTRAVEL provádí kontroling realizace a následné účinnosti úsporných opatření.

 

ZPĚT