NABÍDKA SLUŽEB

Energetický management

 

 

Energetický management

V rámci energetického managementu provedeme technickou, ekonomickou, administrativní a právní analýzu, ve které navrhneme možné úspory na nákladech za energie a správu energetického hospodářství. V průběhu zavádění energetického managementu provádíme kontroling tak, aby byla úsporná opatření co nejefektivnější.

 

V technické části analýzy se zabýváme návrhem regulace stávajícího energetického hospodářství, případně navržením koncepce nového energetického hospodářství vč. výpočtů ROI v návaznosti na životnost a provoz objektů. V ekonomické části se zabýváme náklady na energie, energetickým hospodářstvím a údržbou tak, aby veškeré činnosti měly nejefektivnější přínos pro zákazníka a stály na právním podkladu pro případné řešení sporů a reklamací. Všechny uvedené analýzy jsou administrativně velmi náročné. Za zákazníka zajišťujeme veškerou agendu (příprava dokumentů, komunikace s techniky i energetickými společnostmi.)

Postup energetického managementu

prohlídka

MONTRAVEL provede prohlídku poboček a veškeré dokumentace

studie

MONTRAVEL vyhotoví studii s návrhem úspor

l

DOHODA

MONTRAVEL a zákazník se dohodnou na postupu realizace navržených úspor

N

REALIZACE

Realizace úsporných opatření

Z

kontrola

MONTRAVEL provádí kontroling realizace a následné účinnosti úsporných opatření.