NABÍDKA SLUŽEB

Provoz LDS a czt

 

LDS

 

LDS

Napojení z CZT

Hradíme investiční náklady na vybudování přípojky elektřiny a technologii trafostanice, rozvodů elektřiny, kterou následně plně provozujeme (včetně všech souvisejících nákladů na údržbu, servis a revize). Předávacím místem, kde energie přechází z našeho majetku do majetku zákazníka, je obvykle vstup, nebo elektroměrový rozvaděč.

Zajistíme Vám

i

Administrativa

f

Koordinace technických činností

g

Koordinace legislativních činností

Ekonomika projektu (CAPEX, OPEX)

Vhodné pro

  • Zajištění primární dodávky elektřiny pro průmyslové areály, které elektřinu následně distribuují uvnitř areálu
  • Dodávka elektřiny pro technologické aplikace, výrobu
  • Dodávka elektřiny pro rodinné domy, bytový sektor a občanskou vybavenost v případech, kdy si NN síť buduje odběratel na vlastní náklady a dále si zajišťuje odborně i provoz tohoto zařízení