Provádíme technické služby v oblasti vody, plynu, tepla a elektřiny. Zajišťujeme kontrolní měření stávajícího charakteru odběru energií, poté aplikujeme nové technologie dle návrhu pro dosažení úspor a kontrolujeme měření pro ověření navržených úspor. Zákazník poté obdrží podklady o dosažených úsporách.

 

V rámci technických služeb nabízíme:

–  elektromontážní práce vč. revizí elektro NN, VN,

–  plynofikační práce vč. revizí plynových vedení a spotřebičů,

–   vodoinstalatérské a topenářské práce,

–  měření a regulace (MaR),

–  posouzení používaných spotřebičů vč. doporučení úspor,

–  meření a analýza elektrických sítí (certifikováno),

–  meření intenzity osvětlení (certifikováno).

 

ZPĚT