Zabýváme se a v portfoliu společnosti spravujeme jednotky (nejen kontejnerové, ale i volně stojící) především pro úpravu a recyklaci vod s využitím následujících zdrojů:

 

Podzemní a povrchové vody (včetně brakických vod)

– úprava obvykle na vodu technologickou, demineralizovanou a také pitnou. Tyto jednotky mohou být samostatně pracující úpravny přinášející hned několik benefitů:

– maximální bezpečnost díky bariérovému přístupu s využitím moderních membránových technologií doplněné o chemickou úpravu a desinfekci (tato je v řadě případů volitelná a záleží na způsobu skladování a distribuce vody). Úpravny i při nárazových zhoršeních vykazují vyrovnané výsledky. Poskytují oproti konvenčním technologiím výrazně vyšší odstranění bakterií a virů (lze mluvit o desinfekci na fyzikálním principu)

– kompaktnost jednotek – velký výkon na malé ploše – to platí především pro kontejnerové jednotky, kde je prostor omezený a tudíž je nutné celý systém integrovat do malého prostoru za podmínky přístupu ke všem částem systému.

– plnou automatizaci a kontrolu integrity, použití vysoce kvalitních dílů od renomovaných dodavatelů, snadný servis

– vysoké recovery – to v praxi znamená minimum odpadních vod a kalů z úpravy a nákladů na nákup surové vody, lze navrhovat pro kontinuální i diskontinuální výrobu

– modularita – jednoduché zvyšování výkonu – zařazením více jednotek běžících paralelně

– lze jimi doplnit i stávající technologie, pro zvýšení kapacity nebo kvality vody

 

Odtoky z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod

(vyčištěná odpadní voda) na vodu užitkovou a technologickou, případně až demineralizovanou

– vhodné využití především tam, kde dochází k limitaci průmyslových provozů při nedostatku vody z veřejného vodovodu, případně vlastních zdrojů. Použití recyklované vody přináší tyto benefity: menší závislost na zdrojích vody, často nižší náročnost úpravy vody –  zvláště v oblastech bez sladké vody.

 

Úprava srážkové vody na vodu užitkovou

(obvykle zavlažování a splachování toalet, případně kropení prašných ploch, mytí techniky apod.)

 

ZPĚT