Technologie kombinuje fotogrammetrii, laserscanning a klasické geodetické metody za účelem vyhotovení například stavebně- technické dokumentace stávajících objektů a staveb, nebo pro průběžnou dokumentaci provádění stavby, dokumentaci v době přejímky stavby a před ukončením záručních lhůt. 3D model staveb i stávajících budov či objektů bude opět uložen on-line a umožní měření ploch a vzdáleností, objemů, vizuální průběžnou kontrolu, periodickou kontrolu změn, chronologickou dokumentaci průběhu stavby

 

Výstupy:
– Velkoformátové tisky (analogová dokumentace zaměření skutečného stavu)
– Podrobná fotodokumentace
– Technická zpráva
– Zabezpečená interaktivní prezentace on-line: 3D model (mračno bodů, textura, on-line, off-line)
– Kompletní dokumentace na dig. nosiči

 

ZPĚT