NABÍDKA SLUŽEB

Dokumentace dle zákona 406/2000 Sb

 

 Energetický audit

Energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit se řídí zákonem č. 406/2000 sb. (hospodaření energií) ve znění změny č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Je povinná pro:

1. Pro právnické a fyzické osoby vlastnící: Budovu či energetické hospodářství, jehož spotřeba energie je vyšší, než 35 000 GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy energetického hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov či energetických hospodářství, které mají roční spotřebu vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. Platí, je-li tato hodnota vyšší za 2 poslední roky. (§ 9, odst. 1 a); vyhl. § 2, odst. 1)

 

2. Státní organizace, jejichž hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. (vyhl. § 2, odst. 2) 

 

3. Stavebníky/vlastníky u větší změny dokončené budovy, chce-li stavebník dokázat, že snižování energetické náročnosti budovy není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy či její provozní účely (§ 9, odst. 1 b) 

 

4. Podnikatele, který není malým či středním podnikatelem, je povinen zpracovávat nejméně jednou za 4 roky pro jim vlastněné či užívané energetické hospodářství energetický audit. To neplatí pro podnikatele, kteří mají zavedenou normu ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií nebo ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu. (§ 9, odst. 2). Pro vymezení pojmu malý a střední podnikatel (MSP) doporučujeme stránku agentury API 

 

s

Při porušení povinnosti zajistit si zpracování energetického průkazu budovy Vám hrozí pokuta až 5 mil. Kč.

Pokud máte zájem o vypracování energetického auditu

 nebo chcete odpovědi na vaše otázky, kontaktujte nás na emailové adrese: 

office@montravel.eu