Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý z nás by rád snížil svoji spotřebu i finanční náklady.

Z tohoto důvodu se skupina energetiků a ekonomů koncem roku 2006 sjednotila za účelem vzdorovat narůstající spotřebě a nákladům na energie. Energetici snižují spotřebu energií na základě nových technologií efektivním řízením spotřeby i využitím odpadních zdrojů. Ekonomové nastavují obchodní a technické podmínky odběru energií, vybírají správný způsob nákupu energií dle typu odběratele a vytváří administrativní systém na hlídání nákladů na energie (viz. Nabídka služeb).

Jsme jedni z mála, kteří se komplexně zabývají energetickými náklady po stránce technické, právní, administrativní a cenové. Operujeme v sedmi zemích Evropské unie a našimi zákazníky jsou malí i střední odběratelé energií, kteří si nemohou dovolit vlastního energetika, ale i nadnárodní společnosti, pro které vytváříme administrativní systémy, posudky a školíme personál.

Naším cílem je vyhledávat pro naše zákazníky vhodné technické řešení pro snížení spotřeby energií a cen komodit, optimalizaci obchodně-technických podmínek a vytváření systému na kontrolu spotřeby a nákladů na energie. Tento proces probíhá nepřetržitě a se zákazníkem jsme v kontaktu i několik let.