případová studie

CINEMA CITY

Za dobu spolupráce jsme připravili a realizovali projekty, které zákazníkovy snižují náklady na energie o 31% před zahájení spolupráce a to každý rok.

případová studie

Keramost

Projekt vykazuje roční úspory v řádech milionů korun a návratnosti investice do 5ti let.

případová studie

Síť hotelů Axxos

Za dobu spolupráce jsme připravili a realizovali projekty, které zákazníkovy snižují náklady na energie o 28 % před zahájení spolupráce a to každý rok.