NABÍDKA SLUŽEB

Dokumentace dle zákona 406/2000 Sb

 

Kontrola provozovaných klimatizačních systémů 

 

Kontrola provozovaných klimatizačních systémů 

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy (tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému energetickým specialistou.

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání (tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému energetickým specialistou.