nabídka služeb

DRON energetika

 

BIM dokumentace

 

BIM dokumentace

3D modely pro informační systémy a BIM

3D modely pro informační systémy a BIM
Informační model budovy (angl.“ Building Information Modeling nebo Management“) nebo BIM (český ekvivalent pro „informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Informační 3D model tedy vzniká pro účely BIM jako vícerozměrný model stavby, obsahující geometrické a popisné informace a slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Dne 25. září 2017 vláda ČR svým Usnesením č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice.

Výstupy

Velkoformátové tisky (analogová dokumentace zaměření skutečného stavu)

Technická zpráva

Zabezpečená interaktivní prezentace on-line: vektorizovaný a klasifikovaný 3D model v obecně používaných formátech CAD systémů

Kompletní dokumentace na digitálním nosiči