nabídka služeb

DRON energetika

 

Detekce zatékání

Detekce zatékání

Špičková technologie překonávající konkurenční metody

Inovativní a oveřená technologie detekce zatékání do plochých střech termokamerou nesenou bezpilotním letadlem za optimálních podmínek umožní závady detekovat se 100% mírou jistoty (u nejčastěji používaných střešních konstrukcí); zjištěné závady jsou následně kategorizovány dle závažnosti, včetně vyhodnocení hypsometrických poměrů střechy a určení místa vstupu vlhkosti do střešního pláště.

Technologii lze využívat opakovaně pro periodické posouzení stavu konstrukce a prediktivní údržbu, čímž je dosaženo významných úspor a dochází k prodloužení životnosti střešní konstrukce.

 

Diagnostika je prováděna ve velmi krátkém časovém úseku bez nutnosti odstávek provozu či časové náročných pochůzek po střechách.

 

Výstupy diagnostiky jsou základním podkladem pro management správy střech, periodickou kontrolu a srovnání stavu, či zadání oprav a rekonstrukcí.

Výstupy

Přesná ortofotomapa střechy haly v RGB (viditelné fotografie) – rozlišení 1 cm/pixel

Přesná ortofotomapa střechy termokamerou IR – rozlišení 5 cm/pixel

Online prezentace výsledku, včetne digitálních souboru ke stažení pro další zpracování (CAD programy apod.)

i

Vytištěná zpráva s ortofotomapami ve viditelném a termo spektru s vyznačenými poruchami a zatečením