nabídka služeb

ECO energetika

 

 Recyklace vody

Úprava a recyklace vody

Zabýváme se a v portfoliu společnosti spravujeme jednotky (nejen kontejnerové, ale i volně stojící) především pro úpravu a recyklaci vod s využitím následujících zdrojů:

 

Podzemní a povrchové vody

(včetně brakických vod)

— úprava obvykle na vodu technologickou, demineralizovanou a také pitnou.

 

Tyto jednotky mohou být samostatně pracující úpravny přinášející hned několik benefitů:

— maximální bezpečnost díky bariérovému přístupu s využitím moderních membránových technologií doplněné o chemickou úpravu a desinfekci (tato je v řadě případů volitelná a záleží na způsobu skladování a distribuci vody). Úpravny i při nárazových zhoršeních vykazují vyrovnané výsledky. Poskytují oproti konvenčním technologiím výrazně vyšší odstranění bakterií a virů (lze mluvit o desinfekci na fyzikálním principu)

— kompaktnost jednotek – velký výkon na malé ploše – to platí především pro kontejnerové jednotky, kde je prostor omezený a tudíž je nutné celý systém integrovat do malého prostoru za podmínky přístupu ke všem částem systému.

— plnou automatizaci a kontrolu integrity, použití vysoce kvalitních dílů od renomovaných dodavatelů, snadný servis

— vysoké recovery – to v praxi znamená minimum odpadních vod a kalů z úpravy a nákladů na nákup surové vody, lze navrhovat pro kontinuální i diskontinuální výrobu

— modularita – jednoduché zvyšování výkonu – zařazením více jednotek běžících paralelně

— lze jimi doplnit i stávající technologie, pro zvýšení kapacity nebo kvality vody

 

Odtoky z komunálních a průmyslových čistíren
odpadních vod

(vyčištěná odpadní voda)

na vodu užitkovou a technologickou, případně až demineralizovanou.

— vhodné využití především tam, kde dochází k limitaci průmyslových provozů při nedostatku vody z veřejného vodovodu, případně vlastních zdrojů. Použití recyklované vody přináší tyto benefity: menší závislost na zdrojích vody, často nižší náročnost úpravy vody – zvláště v oblastech bez sladké vody.

Úprava srážkové vody na vodu užitkovou

(obvykle zavlažování a splachování toalet, případně kropení prašných ploch, mytí techniky apod.)