NABÍDKA SLUŽEB

Ekologická energie

 

 

Nákup Certifikátů záruk původu (Guarantee of Origin)

Spotřebou elektřiny nepřímo způsobujeme produkci skleníkových plynů (tím, že se při výrobě elektřiny tyto skleníkové plyny produkují). Odběratelům elektřiny zprostředkujeme offsetování produkce skleníkových plynů nákupem certifikátů Záruk Původu (Guarantee of Origin) od producentů ekologické elektřiny. Tím tak odběratel podporuje rozvoj výroby energie s nulovými emisemi skleníkových plynů.

Takzvané Guarantees of Origin jsou certifikáty vystavované operátorem trhu České republiky společností OTE, a.s., či jiným srovnatelným úřadem států Evropské unie. Jejich vystavování, prodej a nákup je regulován Evropskou unií a pravidly European Energy Certificate System (EECS), který zajišťuje jejich úplnost, reliabilitu a obchodovatelnost napříč státy Evropské unie.

Kalkulace emisí skleníkových plynů

Poskytujeme poradenství v kalkulaci emisí skleníkových plynů vznikajících spotřebou elektrické energie na základě principů GHG Protokolů a zprostředkujeme off-setting nákupem Záruk původu elektrické energie.

 

Na základě mezinárodně uznávaných GHG Protokolů vypracovaných institucemi World Resources Institute (WRI) a World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) poskytujeme kalkulaci emisí skleníkových plynů vyprodukovaných při výrobě elektrické energie spotřebované zákazníkem (tzv. Scope 2: Electricity indirect GHG emissions).