NABÍDKA SLUŽEB

Kontrola a provoz tepelného hospodářství

  

Kontrola a provoz tepelného hospodářství

V rámci kontroly a provozu tepelného hospodářství provedeme technickou, ekonomickou, administrativní a právní analýzu, ve které navrhneme možné úspory na nákladech za teplo a správu tepelného hospodářství.

Postup energetického managementu

prohlídka

MONTRAVEL provede prohlídku poboček a veškeré dokumentace

studie

MONTRAVEL vyhotoví studii s návrhem úspor

l

DOHODA

MONTRAVEL a zákazník se dohodnou na postupu realizace navržených úspor

N

REALIZACE

Realizace úsporných opatření

Z

kontrola

MONTRAVEL provádí kontroling realizace a následné účinnosti úsporných opatření.

Oblasti řešení a kontol provozu

— Návrh a výpočet efektivnosti instalace KGJ (kogenerační jednotky)
— Návrh a výpočet efektivnosti bivalence (tepelných čerpadel)
— Návrh a výpočet efektivnosti oprav, rekonstrukcí MaR
— Návrh a výpočet efektivnosti změn zdrojů vytápění (CAPEX, OPEX)
— Návrh a výpočet efektivnosti provozu kotelen, výměníkových stanic
— Provoz topného hospodářství za účelem minimalizace nákladů na energie