NABÍDKA SLUŽEB

Nákup a výkup energií

 

 

Nákup a výkup elektřiny a zemního plynu

Podle Vámi předložených dokumentů zjistíme velikost a charakter Vaší spotřeby elektřiny a zemního plynu. Na základě těchto údajů Vám zpracujeme analýzu, která Vám ukáže vhodné období a vhodného dodavatele elektřiny/zemního plynu pro nákup energií. 

V rámci analytické a obchodní služby nabízíme

p

Poskytování informací o trhu s elektřinou a zemním plynem.

Analýza charakteru a velikosti Vaší spotřeby energií.

f

Vytvoření strategie nákupu elektřiny a zemního plynu,

informací o trhu s elektřinou a zemním plynem.

u

Poskytujeme konzultace, případně pořádáme výběrová řízení na dodavatele energií.

l

Vytváříme cenovou, právní a obchodní analýzu na jednotlivé nabídky.

T

Provádíme zpětnou kontrolu prováděných kroků.

Spoluprací s námi získáte partnera, který stojí na Vaší straně. Ukážeme Vám Vaše možnosti a ceny všech dodavatelů na trhu, které si můžete jednoduše zkontrolovat. Dále Vám doporučíme čas nákupu a ideálního dodavatele energií na trhu pro Vás. Zároveň vyčíslíme úsporu za rok vůči stávajícímu dodavateli. Záleží jen na Vás, koho si vyberete.

 

Nikdo nezaručí, že Vámi vybraný dodavatel zemního plynu následující rok nezdraží, a proto toto porovnání dodavatelů provádíme každý rok.

 

Pro velké odběratele elektřiny můžeme zprostředkovat elektřinu přímo od výrobce. Tato varianta je velmi výhodná pro obě strany (výrobce, spotřebitel) pokud mají stejný charakter odběru/výroby elektřiny.