Případová studie

CINEMA CITY

 

 

Pro našeho klienta CINEMA CITY již pátým rokem spravujeme energetické portfolio z důvodu snížení nákladů na energie v České republice i na Slovensku. CINEMA CITY se rozhodl zabývat energetikou s externím partnerem z důvodu vysoké odbornosti a rozmanitosti oboru a také z důvodu snížení nákladů na interní personál.

Úspora 31%

Za dobu spolupráce jsme připravili a realizovali projekty, které zákazníkovy snižují náklady na energie o 31% před zahájení spolupráce a to každý rok.

 

V reálných číslech se pohybujeme v řádech milionů korun v České republice a desítek tisíc EUR na Slovensku a to každý rok. 

Veškeré projekty se investovali z úspor

Zákazník tedy neinvestoval do úsporných opatření žádný investiční kapitál, ale z prokazatelně dosažených úspor (snížení plateb za energie) se hradila investice.

 

V případě vašeho zájmu vypracujeme studii, která bude přesně odpovídat vašemu provozu