Případová studie Keramost

Případová studie KERAMOST     Zákazník KERAMOST pro svoje důlní provozy a sušení bezonitového materiálu uvažoval o instalaci kogenerační jednotky pro předsoušení materiálu a snížení energetických nákladů. Projekt vykazuje roční úspory v řádech milionů korun...